W dniach 08 – 10 listopada 2011 roku byliśmy gospodarzami Ogólnopolskiego Seminarium dla nauczycieli przedmiotów ogrodniczych
pt. „Technologie uprawy roślin ozdobnych pod osłonami”. Uczestników spotkania powitała Lila Pławińska, dyrektor naszego Centrum Edukacji Ogrodniczej, która scharakteryzowała placówkę i koncepcję rozwoju, oraz Marianna Deroń, przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej
w Brwinowie, główny organizator Seminarium. Spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani Elżbieta Masojć, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie, która przybliżyła zebranym kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. Następnie Pan Wojciech Gregorczyk, dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, zapoznał uczestników Seminarium z celami i zadaniami KCER w zakresie edukacji rolniczej.

Program Seminarium został rozłożony na trzy dni nie tylko wykładów i prelekcji, ale także pokazów i poznawania atrakcji ogrodniczych naszego miasta. Pan Andrzej Wyka i Pan Andrzej Fidos zaprezentowali bazę dydaktyczną naszej szkoły oraz przybliżyli najnowszą historię naszej placówki w zakresie kształcenia ogrodniczego. Prelegenci z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przez dwa dni przedstawili wiele nowych i ciekawych rozwiązań w produkcji ogrodniczej, w szczególności upraw roślin ozdobnych:
– „Nowości w asortymencie kwiatów ciętych uprawianych pod osłonami” scharakteryzował dr inż. Piotr Salachna;
– „Produkcję i asortyment nowych grup odmian pelargonii” przybliżyła dr inż. Agnieszka Zawadzińska;
– „Technologie produkcji frezji na kwiat cięty i w pojemnikach” omówił dr inż. Piotr Żurawik;
– „Technologię pojemnikowej produkcji wybranych gatunków bylin” zaprezentowała dr inż. Agnieszka Dobrowolska.

Drugiego dnia – między wykładami – uczestnicy mieli okazję poznać „Zielone pomniki przyrody” w Szczecinie, które zostały zgłoszone – jako pretendenci – do listy cudów świata. Nasi nauczyciele pokazali Cmentarz Centralny, Wały Chrobrego, Park Żeromskiego i Park Kasprowicza. Niestety gęsta mgła w znacznym stopniu utrudniła oglądanie osobliwości miasta. Wieczorem natomiast odbył się pokaz florystyczny
pt. „W świątecznym nastroju” w wykonaniu dr. inż. Piotra Salachny i Pani Miry Kwaśniewskiej – szczecińskiej florystyki i sędziny florystycznej. Pokaz okazał się ogromną atrakcją.

Na zakończenie Seminarium – trzeciego dnia – dr inż. Dariusz Rawicki, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie, przedstawił „Ochronę prawną odmian roślin ozdobnych”.
Pan Andrzej Wyka natomiast scharakteryzował „Analizę przykładowych zadań egzaminacyjnych dla zawodu ogrodnik i technik ogrodnik”.
Na zakończenie Seminarium Pani Marianna Deroń omówiła ofertę edukacyjną Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie na najbliższy rok. Wszyscy uczestnicy wyjeżdżali zadowoleni, bowiem czas spędzony na wykładach był dla nich przyjemny i owocny.